De laatste loodjes . . .

Het is lang geleden dat u iets heeft gehoord of gelezen over de aanleg van Golfpark Rotterdam. Té lang geleden. De reden daarvan is even simpel als frustrerend: Er valt niet zo veel nieuws te melden. Desondanks bij deze voor de jaarwisseling toch even een kort berichtje over de status. Het is het verhaal van de laatste loodjes . . .

Volgens de laatste planning moet de aanleg van de eerste twaalf holes van Golfpark Rotterdam in het nieuwe jaar echt worden afgerond. Voordat de machines het terrein op kunnen voor de drainage, de laatste fine shaping en het beplanten en inzaaien van fairways en greens, moet echter eerst nog de laatste hand worden gelegd aan de actualisatie van het Plan van Aanpak. Een heel complex proces, waaraan inmiddels meer dan een jaar met man en macht wordt gewerkt door een van de grootste ingenieursbureaus van ons land. Daarna moet de Provincie haar goedkeuring er nog aan geven. Pas dan kan daadwerkelijk met de afronding van de aanleg van fase 1 en de aanleg van de overige holes worden begonnen.

De complexiteit van het project en de vertraging in de aanleg door tal van oorzaken, hebben er mede voor gezorgd dat de eerder gemelde verkoop niet door kon gaan. Gelukkig is een andere koper gevonden, die als geen ander in staat is om het project over te nemen en af te ronden zoals gepland. Maar dan moet eerst het Plan van Aanpak zijn goedgekeurd. Zodra dat is gebeurd kan alles in een stroomversnelling komen en komt de opening van de driving range en de eerste twaalf holes snel naderbij. Het is een kwestie van de bekende laatste loodjes . . .

Voor nu kunnen wij niet anders dan samen met de experts en de medewerking van de betrokken overheden, keihard doorwerken om ons plan te realiseren.

Met deze korte mededeling wensen wij u ondanks alles fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2022!