Privacy Voorwaarden Golfpark Rotterdam

Waarom deze Privacy Voorwaarden

Als het aankomt op jouw gegevens, zijn onze principes heel eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen je gegevens alsof het ons waardevolste bezit is. En we verkopen je gegevens niet. Die hebben we nog nooit verkocht en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing verklaard en is in Nederland ook wel bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De vastgestelde AVG is op de website van de autoriteitspersoonsgegevens te downloaden.

Wie zijn wij?

In 2004 won de Rotterdamse golfondernemer John Scholte de prijsvraag voor de invulling van de Noord-Oost Abtspolder, een 68 hectare groot gebied in Overschie, op een steenworp afstand van het hart van Rotterdam. Scholte kreeg de rechten om op dit unieke terrein op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, een fantastisch golfpark te realiseren, in combinatie met andersoortige recreatie.

In september 2012 kreeg het gebied de NSW-status ‘Landgoed De Poort’. Tevens is in augustus 2017 het definitieve erfpachtcontract getekend, ingaande op 1 januari 2019, met een horizon van 100 jaar.

De plannen werden verder uitgewerkt en inmiddels is gestart met de aanleg van de 1e fase van de baan, naar een ontwerp van de Belgische architect Bruno Steensels en met de creatieve invulling van landschapskunstenaar Manfred van der Wal. Er is inmiddels meer dan 1 miljoen kubieke meter grond gestort en de natuur begint zich al prachtig te ontwikkelen.

Landgoed De “Poort” Natuurschoonwet B.V. KvK 24359329 en gevestigd aan Rotterdamsedijk 441-2 te Schiedam ontwikkeld Golfpark Rotterdam.

Privacy gegarandeerd

Bij Golfpark Rotterdam streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In deze Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Deze Privacy Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten.

Jouw privacy is bij Golfpark Rotterdam gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. Onze werkwijze is gebaseerd op de ISO 27001: norm voor informatiebeveiliging. Nadrukkelijk wordt gemeld dat hiervoor geen certificaat voor is uitgegeven aan Golfpark Rotterdam  noch wordt er extern op geaudit.

Golfpark Rotterdam is de beheerder van jouw afgegeven gegevens. De gegevens zijn privacy gevoelig maar niet zodanig van waarde dat een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) noodzakelijk wordt geacht om als onafhankelijk partij binnen Golfpark Rotterdam er op toe te zien dat er veilig met jouw gegevens wordt omgegaan.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruik maakt van onze producten.
 • Wanneer je gebruikt maakt van onze website.
 • Wanneer je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Wanneer je onze nieuwsbrief leest.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van relatie management.

We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • Je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • je informatie sturen over de producten en diensten die je bij ons afneemt
 • de uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij Golfpark Rotterdam hebt ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, emails, chats of telefoontjes).
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke.
 • je te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (systeemberichten).
 • contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel Golfpark Rotterdam als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacyrechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de onderstaande gegevens van je:

 • Naam
 • Email
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • Of u een golfer bent
 • Van welke golfclub u lid bent
 • Wat uw handycap is

We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze website en nieuwbrieven kunnen we IP-adressen, en op de sites en in nieuwsbrieven ondernomen activiteiten verzamelen.

Welk gegevens verzamelen we niet maar kan je wel aan ons zenden?

Als je foto’s of video’s uploadt naar onze website of berichten of opmerkingen eraan toevoegt, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die de website bezoekt en worden gebruikt voor doeleinden waarover Golfpark Rotterdam en jij geen enkele controle hebben. Om deze reden is Golfpark Rotterdam niet verantwoordelijk voor de informatie die je zelf op de website zet.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Persoonlijk Impact Analyse

Een bepekrte Persoonlijke Impact Analyse (PIA) is uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke gegevens worden verwerkt en wat d eimpact is bij verlies, diefstal of verkeerd gebruik. De PIA is een verplicht onderdeel in de GDPR en AVG. De PIA laat zien wat de impact is bij misbruik (‘datalek’), en daarmee welke beveiliging ‘passend en doelmatig’ is. Gelet de op de verzamelde data door Golfpark Rotterdam is het type aangeduid als “laag risico” inzake misbruik. De maatregelen voor de informatieveilgheid mogen naar een passende standaard worden oorgevoerd. Bj Golfprk Rotterdam is er echter voor gekozen meer te doen dan noodzakelijk. Daarmee is de data naar “beste effort” beveilgd. Hoe de dat  bij Golfpark Rotterdam is beveilgheid is is te lezen bij onze  Informatieveiligheid

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Jouw rechten

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

 • je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Golfpark Rotterdam van jou heeft.
 • je hebt het recht Golfpark Rotterdam te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • Je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer Golfpark Rotterdam deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
 • Je hebt het recht Golfpark Rotterdam te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Inzien, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt jouw vragen en/of verzoeken over jouw privacyrechten zenden naar privacy@golfpakrrotterdam.nl.

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief ontvangt u een dubble-optin, daarmee bevestigid u uw inschrijving. Na deze bevestiging ontvangt een overizchtsmail met daarin de door u verstrekte gegevens. In de mail, en elke navolgende  mail van Golfpark Rotterdam, staat een link waarmee u zich altijd kunt uitschrijven of uw gegevens kan inzien en wijzigen.

Daarnaast kunt zich ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrief via deze link. Ook kunt via deze link alle oude malings inzien.

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken cookies en webbakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over jouw navigatie op de websites van Golfpark Rotterdam. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van jouw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, jouw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van Golfpark Rotterdam, zoals de bekeken pagina’s en de koppelingen waarop is geklikt.

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens je niet persoonlijk identificeren.

Zie hiervoor ook ons cookie beleid

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming.

Externe dienstverleners die namens ons werken

We maken gebruik van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan deze Privacy Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.

Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EERgebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden.

Jouw gegevens gedeeld met ons gevenes verwerkers, te weten:

 • TransIP B.V, een product van de Nederlandse reseller TransIP B.V. dat hosting oplossingen van het Nederlandse The Data Center Group B.V., onderdeel van het Nederlandse Novins Danubius B.V., exploiteert.
 • Mailchimp, een product van het Amerikaanse bedrijf The Rocket Science Group LLC
 • Google Analytics, een product van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, onderdeel van Alphabet Inc.

Met deze partijen heeft Golfpark Rotterdam verwerkersovereenkomsten opgesteld.

In geval van wettelijke verplichting

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Wijziging van deze Privacy Voorwaarden

Golfpark Rotterdam behoudt zich het recht voor deze Privacy Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je deze Privacy Voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze Privacy Voorwaarden met zich meebrengen, brengen we je per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Jouw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via privacy@golfprakrrotterdam.nl.

Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl